วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอบ 2556 แต่ละมหาวิทยาลัย ^^


กรกฎาคม
สอบ  วิชาเฉพาะ ของจุฬาฯ
รับสมัครสอบ GAT-PAT 1/2556
สิงหาคม
สอบตรง แพทย์ มข
รับสมัคร แพทย์ กสพท
กันยายน
สอบตรง  มศว
ตุลาคม
สอบ GAT-PAT
สอบตรง  กสพท  วิชาเฉพาะ
สอบตรง   เภสัช ศิลปากร รอบที่ 1
พฤศจิกายน 
สอบตรง  มหิดล
สอบตรง  ธรรมศาสตร์
สอบตรง  พระจอมเกล้าธนบุรี
สอบตรง   ลาดกระบัง หลายคณะ เช่น วิศวะ สถาปัตย์
สอบตรง   มอ หลายคณะ
สอบตรง  ขอนแก่น
ธันวาคม
สอบตรง เชียงใหม่
รับสมัครสอบ GAT-PAT  2/2556
มกราคม
สอบ  7 วิชาสามัญ
กุมภาพันธ์
สอบ O-NET
มีนาคม
สอบ  GAT-PAT 2/2556
เมษายน 
รับสมัครแอดมิชชั่น 2554
สอบ เภสัช  ศิลปากร บูรพา รอบ 2
พฤษภาคม
ประกาศผลแอดมิชชั่น
รับตรงรอบหลังแอดมิชชั่น บางคณะ บางมหาวิทยาลัย
สำหรับ เกษตรศาสตร์ แต่ละหลายคณะก็สอบเข้า เช่น ประมง สถาปัตย์ เกษตร วิทยาศาสตร์  วิศวะยื่นคะแนน gat-pat
สรุป เดือน
สิงหาคม-กันยายน   จะเป็นเดือนแห่งการสมัคร  ช่วงนี้ควรจะเข้าเว็บไซต์เพื่อเชคข่าวทุกวัน
ตุลาคม-พฤศจิกายน  จะเป็นเดือนแห่งการสอบข้อเขียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น